ƯU ĐÃI TỪ SHOPHEO

SẢN PHẨM GIẢM GIÁ

Sản phẩm đang có giá tốt nhất

Cá betta 244 – Super Black

300,000  190,000 
Xem video Cá betta 244 – Super Black (siêu đen tuyền hiếm)

Cá betta 338 – Super yellow fly

250,000  140,000 
Xem video Cá betta 338 – Super yellow fly

Cá betta 317 – Dumbo lavender top

180,000  140,000 
Xem video Cá betta 317 – Dumbo lavender top

Cá betta 339 – Rồng vàng thần tài

350,000  150,000 
Xem video Cá betta 339 – Rồng vàng thần tài

Cá betta 308 – Fancy Blue eyes red dragon

300,000  140,000 
Xem video Cá betta 308 – Fancy Blue eyes red dragon

Cá betta 292 – Dumbo lavender form chuẩn

180,000  140,000 
Xem video Cá betta 292 – Dumbo lavender form chuẩn

Cá betta 320 – Vip KOI nemo full màu tuyển chọn

350,000  180,000 
Xem video Cá betta 320 – Vip KOI nemo full màu tuyển chọn

Cá betta 243 – Super Black Star

300,000  170,000 
Xem video Cá betta 243 – Super Black Star

Cá betta 162 – KOI blue

140,000  90,000 
Xem video Cá betta 162 – KOI blue

Cá betta 262 – White star F.A red blue (Cá giống)

180,000  140,000 
Xem video Cá betta 262 – White star F.A red blue

Cá betta 295 – KOI nemo báo nam mỹ

300,000  140,000 
Xem video Cá betta 295 – KOI nemo báo nam mỹ

Cá betta 333 – KOI red Tulip

250,000  100,000 
Xem video Cá betta 333 – KOI red Tulip