Showing all 8 results

Show sidebar

Cá betta 338 – Super yellow fly

250,000  140,000 
Xem video Cá betta 338 – Super yellow fly

Cá betta 333 – KOI red Tulip

250,000  100,000 
Xem video Cá betta 333 – KOI red Tulip  

Cá betta 322 – KOI red blue big shark

250,000  140,000 
Xem video Cá betta 322 – KOI red blue big shark

Cá betta 317 – Dumbo lavender top

180,000  140,000 
Xem video Cá betta 317 – Dumbo lavender top

Cá betta 307 – Halfmoon super red dragon

70,000 
Xem video Cá betta 307 – Halfmoon super red dragon

Cá betta 302 – Halfmoon dragon red full HD

90,000  70,000 
Xem video cá betta 302 – Halfmoon dragon red full HD

Cá betta 299 – Halfmoon Rồng hồng ngọc hiếm

70,000 
Link xem Cá betta 299 – Halfmoon Rồng hồng ngọc hiếm

Cá betta 294 – Koi galaxy đang lên full màu hot boy

140,000 
Xem video Cá betta 294 – Koi galaxy đang lên full màu hot boy