Showing all 13 results

Show sidebar

Cá betta 340 – Rồng đỏ thần phát

350,000  150,000 
Xem video Cá betta 340 – Rồng đỏ thần phát

Cá betta 339 – Rồng vàng thần tài

350,000  150,000 
Xem video Cá betta 339 – Rồng vàng thần tài

Cá betta 338 – Super yellow fly

250,000  140,000 
Xem video Cá betta 338 – Super yellow fly

Cá betta 317 – Dumbo lavender top

180,000  140,000 
Xem video Cá betta 317 – Dumbo lavender top

Cá betta 316 – Super red full color nét Full HD

280,000  150,000 
Xem video Cá betta 316 – Super red full color nét Full HD

Cá betta 308 – Fancy Blue eyes red dragon

300,000  140,000 
Xem video Cá betta 308 – Fancy Blue eyes red dragon

Cá betta 292 – Dumbo lavender form chuẩn

180,000  140,000 
Xem video Cá betta 292 – Dumbo lavender form chuẩn

Cá betta 284 – Super black

430,000  190,000 
Xem video Cá betta 284 – Super black (siêu đen tuyền hiếm):

Cá betta 262 – White star F.A red blue (Cá giống)

180,000  140,000 
Xem video Cá betta 262 – White star F.A red blue

Cá betta 244 – Super Black

300,000  190,000 
Xem video Cá betta 244 – Super Black (siêu đen tuyền hiếm)

Cá betta 243 – Super Black Star

300,000  170,000 
Xem video Cá betta 243 – Super Black Star

Cá betta 177 – Fancy gấu panda IQ 300 ?

90,000 
Xem video Cá betta 177 – Fancy gấu panda IQ 300 ?