Showing all 17 results

Show sidebar

Cá betta 340 – Rồng đỏ thần phát

350,000  150,000 
Xem video Cá betta 340 – Rồng đỏ thần phát

Cá betta 339 – Rồng vàng thần tài

350,000  150,000 
Xem video Cá betta 339 – Rồng vàng thần tài

Cá betta 338 – Super yellow fly

250,000  140,000 
Xem video Cá betta 338 – Super yellow fly

Cá betta 333 – KOI red Tulip

250,000  100,000 
Xem video Cá betta 333 – KOI red Tulip  

Cá betta 320 – Vip KOI nemo full màu tuyển chọn

350,000  180,000 
Xem video Cá betta 320 – Vip KOI nemo full màu tuyển chọn

Cá betta 316 – Super red full color nét Full HD

280,000  150,000 
Xem video Cá betta 316 – Super red full color nét Full HD

Cá betta 312 – Halfmoon rồng đỏ tuyển chọn

70,000 
Xem video Cá betta 312 – Halfmoon rồng đỏ tuyển chọn

Cá betta 308 – Fancy Blue eyes red dragon

300,000  140,000 
Xem video Cá betta 308 – Fancy Blue eyes red dragon

Cá betta 302 – Halfmoon dragon red full HD

90,000  70,000 
Xem video cá betta 302 – Halfmoon dragon red full HD

Cá betta 299 – Halfmoon Rồng hồng ngọc hiếm

70,000 
Link xem Cá betta 299 – Halfmoon Rồng hồng ngọc hiếm

Cá betta 295 – KOI nemo báo nam mỹ

300,000  140,000 
Xem video Cá betta 295 – KOI nemo báo nam mỹ

Cá betta 292 – Dumbo lavender form chuẩn

180,000  140,000 
Xem video Cá betta 292 – Dumbo lavender form chuẩn

Cá betta 284 – Super black

430,000  190,000 
Xem video Cá betta 284 – Super black (siêu đen tuyền hiếm):

Cá betta 279 – Halfmoon super red

70,000 
Xem video Cá betta 279 – Halfmoon super red

Cá betta 262 – White star F.A red blue (Cá giống)

180,000  140,000 
Xem video Cá betta 262 – White star F.A red blue

Cá betta 244 – Super Black

300,000  190,000 
Xem video Cá betta 244 – Super Black (siêu đen tuyền hiếm)

Cá betta 243 – Super Black Star

300,000  170,000 
Xem video Cá betta 243 – Super Black Star