Showing all 29 results

Show sidebar

Cá betta 229 – KOI red galaxy HD+

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 229 – KOI red galaxy HD+

Cá betta 237 – KOI galaxy star hắc bạch

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 237 – KOI galaxy star hắc bạch

Cá betta 223 – Hoa ngũ sắc màu full HD

160,000  140,000 
Xem video Cá betta 223 – Hoa ngũ sắc màu full HD

Cá betta 266 – Koi Galaxy màu nét căng đét (mái)

180,000 
Xem video Cá betta 266 – Koi Galaxy màu nét căng đét (mái)

Cá betta 235 – Red fancy galaxy

180,000  150,000 
Xem video Cá betta 235 – Red fancy galaxy

Cá betta 247 – Galaxy rặc Giống tốt 2020

480,000 
Lên vảy full – em này mua về làm giống hết ý luôn nha các bác lên vảy galaxy tuyệt

Cá betta 248 – vip KOI nemo Galaxy Yellow

230,000 
Xem video Cá betta 248 – vip KOI nemo Galaxy Yellow

Cá betta 214 – Red galaxy Kimono

140,000 
Xem video Cá betta 214 – Red galaxy Kimono:

Cá betta 230 – KOI White Blue hot

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 230 – KOI White Blue hot

Cá betta 155 – KOI galaxy blue

120,000 
Xem video Cá betta 155 – KOI galaxy blue:

Cá betta 265 – KOI galaxy vảy rồng huyền thoại (Size lớn)

380,000 
Xem video Cá betta 265 – KOI galaxy vảy rồng huyền thoại (Size lớn)

Cá betta 267 – Galaxy nemo giống tốt full HD plus

480,000 
Xem video Cá betta 267 – Galaxy candy giống tốt full HD plus

Cá betta 207 – KOI galaxy Panther

100,000 
Xem video Cá betta 207 – KOI galaxy Panther  

Cá betta 231 – KOI white red galaxy

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 231 – KOI white red galaxy

Cá betta 234 – KOI Galaxy đỗ quyên

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 234 – KOI Galaxy đỗ quyên

Cá betta 226 – KOI white blue Full HD

150,000  100,000 
Link xem cá: Cá betta 226 – KOI white blue Full HD https://www.youtube.com/watch?v=TIGpK1CXVZs

Cá betta 253 – Vip Halfmoon galaxy nemo

300,000 
Xem video Cá betta 253 – Vip Halfmoon galaxy nemo

Cá betta 129 – VIP KOI galaxy (khăn quàng đỏ)

500,000  480,000 
Video Cá betta 129 – VIP KOI galaxy rực rỡ hào quang:

Cá betta 246 – Vip Galaxy nemo

480,000 
Tuyển chọn mẫu galaxy màu nét nhất trong bầy Liên Hiệp Quốc 200 con Xem video Cá betta 246 –

Cá betta 208 – KOI galaxy Tiger

100,000 
Xem video Cá betta 208 – KOI galaxy Tiger:

Cá betta 238 – KOI red galaxy Anh Đào

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 238 – KOI red galaxy Anh Đào

Cá betta 239 – Super Red Galaxy

180,000  150,000 
Xem video Cá betta 239 – Super Red Galaxy

Cá betta 251 – Vip KOI galaxy super star

230,000 
Xem video Cá betta 251 – Vip KOI galaxy super star

Cá betta 167 – VIP Galaxy nemo

480,000 
0 Xem video Cá betta 167 – VIP Galaxy nemo:

Cá betta 130 – KOI Nemo Galaxy Màu nét Super Retina++

480,000  380,000 
Xem video Cá betta 130 – KOI Nemo Galaxy Màu nét Super Retina++:

Cá betta 257 – Vip Halfmoon nemo galaxy hero

300,000 
Xem video Cá betta 257 – Vip Halfmoon nemo galaxy hero

Cá betta 225 – KOI Star Hoa Mộc Lan

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 225 – KOI Star Hoa Mộc Lan https://www.youtube.com/watch?v=2_8OwdWhJ_U