Showing all 39 results

Show sidebar

Cá betta 230 – KOI White Blue hot

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 230 – KOI White Blue hot

Cá betta 219 – KOI fancy white blue

90,000 
Xem video Cá betta 219 – KOI fancy white blue

Cá betta 197 -KOI big shark [mái]

70,000 
Xem video Cá betta 197 -KOI big shark [mái]  

Cá betta 237 – KOI galaxy star hắc bạch

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 237 – KOI galaxy star hắc bạch

Cá betta 163 – KOI blue white

140,000 
Xem video Cá betta 163 – KOI blue white:

Cá betta 220 – KOI fancy white blue

90,000 
Xem video Cá betta 220 – KOI fancy white blue

Cá betta 228 – KOI white palace

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 228 – KOI white palace

Cá betta 130 – KOI Nemo Galaxy Màu nét Super Retina++

480,000  380,000 
Xem video Cá betta 130 – KOI Nemo Galaxy Màu nét Super Retina++:

Cá betta 231 – KOI white red galaxy

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 231 – KOI white red galaxy

Cá betta 248 – vip KOI nemo Galaxy Yellow

230,000 
Xem video Cá betta 248 – vip KOI nemo Galaxy Yellow

Cá betta 229 – KOI red galaxy HD+

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 229 – KOI red galaxy HD+

Cá betta 225 – KOI Star Hoa Mộc Lan

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 225 – KOI Star Hoa Mộc Lan https://www.youtube.com/watch?v=2_8OwdWhJ_U

Cá betta 265 – KOI galaxy vảy rồng huyền thoại (Size lớn)

380,000 
Xem video Cá betta 265 – KOI galaxy vảy rồng huyền thoại (Size lớn)

Cá betta 194 – KOI red galaxy

90,000 
Xem video Cá betta 194 – KOI red galaxy:  

Cá betta 204 – KOI Cherry Blossom

120,000 
Xem video Cá betta 204 – KOI Cherry Blossom:

Cá betta 251 – Vip KOI galaxy super star

230,000 
Xem video Cá betta 251 – Vip KOI galaxy super star

Cá betta 155 – KOI galaxy blue

120,000 
Xem video Cá betta 155 – KOI galaxy blue:

Cá betta 238 – KOI red galaxy Anh Đào

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 238 – KOI red galaxy Anh Đào

Cá betta 208 – KOI galaxy Tiger

100,000 
Xem video Cá betta 208 – KOI galaxy Tiger:

Cá betta 222 – Hắc bạch công tử

150,000  90,000 
Xem video Cá betta 222 – Hắc bạch công tử  

Cá betta 223 – Hoa ngũ sắc màu full HD

160,000  140,000 
Xem video Cá betta 223 – Hoa ngũ sắc màu full HD

Cá betta 201 – Koi ngủ sắc nét căng

120,000 
Xem video Cá betta 201 – Koi ngủ sắc nét căng

Cá betta 216 – KOI fancy white blue

90,000 
Xem video Cá betta 216 – KOI fancy white blue

Cá betta 203 – KOI kính vạn hoa

90,000 
Xem video Cá betta 203 – KOI kính vạn hoa

Cá betta 266 – Koi Galaxy màu nét căng đét (mái)

180,000 
Xem video Cá betta 266 – Koi Galaxy màu nét căng đét (mái)

Cá betta 129 – VIP KOI galaxy (khăn quàng đỏ)

500,000  480,000 
Video Cá betta 129 – VIP KOI galaxy rực rỡ hào quang:

Cá betta 254 – KOI nemo star

150,000 
Xem video Cá betta 254 – KOI nemo star

Cá betta 226 – KOI white blue Full HD

150,000  100,000 
Link xem cá: Cá betta 226 – KOI white blue Full HD https://www.youtube.com/watch?v=TIGpK1CXVZs

Cá betta 234 – KOI Galaxy đỗ quyên

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 234 – KOI Galaxy đỗ quyên

Cá betta 207 – KOI galaxy Panther

100,000 
Xem video Cá betta 207 – KOI galaxy Panther  

Cá betta 198 – KOI sun flower

90,000 
Xem video Cá betta 198 – KOI sun flower:

Cá betta 158 – KOI nemo Red Blue

120,000 
Xem video Cá betta 158 – KOI nemo Red Blue

Cá betta 217 – KOI fancy white blue

90,000 
Xem video Cá betta 217 – KOI fancy white blue