Showing all 3 results

Show sidebar

Cá betta 265 – KOI galaxy vảy rồng huyền thoại (Size lớn)

380,000 
Xem video Cá betta 265 – KOI galaxy vảy rồng huyền thoại (Size lớn)

Cá betta 258 – Super Red giống 1 (size trung)

250,000 
Xem video Cá betta 258 – Super Red giống 1 (size trung)

Cá betta 115 – Halfmoon Đồng Khói

80,000 
Xem video Cá betta 115 – Haftmoon Đồng Khói: Xem video Cá betta 115 – Halfmoon Đồng Khói