Showing all 26 results

Show sidebar

Cá betta 236 – Red fancy copper Star

150,000  100,000 
Xem video Cá betta 236 – Red fancy copper Star

Cá betta 250 – Red fancy super star

230,000 
Xem video Cá betta 250 – Red fancy super star

Cá betta 258 – Super Red giống 1 (size trung)

250,000 
Xem video Cá betta 258 – Super Red giống 1 (size trung)

Cá betta 165 – Red fancy super star

280,000  230,000 
Xem video Cá betta 165 – Red fancy super star:

Cá betta 217 – KOI fancy white blue

90,000 
Xem video Cá betta 217 – KOI fancy white blue

Cá betta 260 – White F.A orange

250,000 
Xem video Cá betta 260 – White F.A orange

Cá betta 252 – màu cam hiếm độc nhất tại HCM

480,000 
Xem video Cá betta 252 – màu cam hiếm độc nhất tại HCM

Cá betta 259 – Super Red giống 2 (size trung)

250,000 
\ Xem video Cá betta 259 – Super Red giống 2 (size trung)

Cá betta Blue Fancy – xanh tuyền không tỳ vết

150,000 
Size lớn supper to xác, F1 của Blue Fancy indo, khỏe mạnh như trâu luôn nha ae! Thiên hạ khó

Cá betta 268 – Super yellow hàng hiếm tuyển chọn

200,000 
Xem video Cá betta 268 – Super yellow hàng hiếm tuyển chọn

Cá betta 170 – Red fancy super star

300,000  230,000 
Xem video Cá betta 170 – Red fancy super star:  

Cá betta 219 – KOI fancy white blue

90,000 
Xem video Cá betta 219 – KOI fancy white blue

Cá betta 149 – Red fancy star F1 indo

280,000  180,000 
Xem video Cá betta 149 – Red fancy star F1 indo:

Cá betta 176 – Fancy pink star (nhẹ tựa lông Hồng)

200,000 
Fancy trống Zin, sung, mạnh mẽ như trâu Màu hồng hàng độc quyền trên thị trường chỉ có duy nhất

Cá betta 255 – Dumbo rồng xanh đuôi đỏ

200,000 
Xem video Cá betta 255 – Dumbo rồng xanh đuôi đỏ

Cá betta 235 – Red fancy galaxy

180,000  150,000 
Xem video Cá betta 235 – Red fancy galaxy

Cá betta 177 – Fancy gấu panda IQ 300 ?

90,000 
Xem video Cá betta 177 – Fancy gấu panda IQ 300 ?

Cá betta 148 – Red fancy (Hell tai xanh)

140,000 
Xem video Cá betta 148 – Red fancy (Hell tai xanh)

Cá betta 216 – KOI fancy white blue

90,000 
Xem video Cá betta 216 – KOI fancy white blue

Cá betta 169 – Red fancy copper star Top 1

300,000  230,000 
Xem video Cá betta 169 – Red fancy copper star Top 1:  

Cá betta 244 – Super Black (siêu đen tuyền hiếm)

300,000 
Xem video Cá betta 244 – Super Black (siêu đen tuyền hiếm)

Cá betta 220 – KOI fancy white blue

90,000 
Xem video Cá betta 220 – KOI fancy white blue

Cá betta 178 – Fancy super blue [size lớn]

150,000 
Xem video Cá betta 178 – Fancy super blue [size lớn]: