Showing all 17 results

Show sidebar

Cá betta 250 – Red fancy super star

230,000 
Xem video Cá betta 250 – Red fancy super star

Cá betta 259 – Super Red giống 2 (size trung)

250,000 
\ Xem video Cá betta 259 – Super Red giống 2 (size trung)

Cá betta 284 – Super black (siêu đen tuyền hiếm)

430,000  300,000 
Xem video Cá betta 284 – Super black (siêu đen tuyền hiếm):

Cá betta 177 – Fancy gấu panda IQ 300 ?

90,000 
Xem video Cá betta 177 – Fancy gấu panda IQ 300 ?

Cá betta 149 – Red fancy star F1 indo

280,000  180,000 
Xem video Cá betta 149 – Red fancy star F1 indo:

Cá betta 165 – Red fancy super star

280,000  230,000 
Xem video Cá betta 165 – Red fancy super star:

Cá betta 235 – Red fancy galaxy

180,000  150,000 
Xem video Cá betta 235 – Red fancy galaxy

Cá betta 154 – Tam Long Quy Tụ – Three Kingdoms

600,000  510,000 
Bộ sưu tập 3 con rồng đang làm mưa làm gió thế giới betta hiện nay, đã có mặt tại

Cá betta 292 – Dumbo lavender form chuẩn

180,000 
Xem video Cá betta 292 – Dumbo lavender form chuẩn

Cá betta 290 – Fancy heo boy

140,000  90,000 
Xem video Cá betta 290 – Fancy heo boy

Cá betta 255 – Dumbo rồng xanh đuôi đỏ

200,000 
Xem video Cá betta 255 – Dumbo rồng xanh đuôi đỏ

Cá betta 291 – Super Yellow đầu gấu đuôi móc

300,000  250,000 
Xem video Cá betta 291 – Super Yellow đầu gấu đuôi móc

Cá betta 258 – Super Red giống 1 (size trung)

250,000 
Xem video Cá betta 258 – Super Red giống 1 (size trung)

Cá betta 260 – White F.A orange

250,000 
Xem video Cá betta 260 – White F.A orange